QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2022-09-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att bolagets vetenskapliga poster med titeln “QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration” har blivit accepterad för att presenteras vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium den 20-21 oktober i La Jolla, USA.

2022-09-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det japanska patentverket har beslutat att bevilja patent för Uni-Qleaver. Det kommer att vara QuiaPEGs första patent att beviljas i Japan, som är en av de mest intressanta marknaderna ur ett kommersiellt perspektiv jämte USA och EU.

2022-08-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-07-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelseledamoten Steen Krøyer på egen begäran valt att avgå från styrelsen. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2022-06-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har idag torsdagen den 9 juni 2022 hållit årsstämma. Stämman genomfördes enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

2022-06-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Hjördis Berg har tillträtt befattningen som ny CFO på Bolaget.

2022-06-02

Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har minskats med ett belopp om 22 758 592,90 SEK från 45 517 185,80 SEK till 22 758 592,90 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Registreringen vid Bolagsverket har nu genomförts. För att minskningen slutligt ska få verkställas krävs dock Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

2022-05-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-05-20

Antalet aktier och röster i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har ökat med 142 241 205 till följd av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är onsdagen den 25 maj 2022. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet har idag registrerats vid Bolagsverket.

2022-05-11

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

2022-05-10

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

2022-05-06

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK som avslutades den 4 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). 7 796 460 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen. 20 651 781 units, vilket motsvarar cirka 72,6 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och QuiaPEG tillförs därigenom cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-03

Imorgon, den 4 maj 2022, är sista dagen för teckning i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning redan idag. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

2022-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) presenterar idag valet av en läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030, en långtidsverkande pegylerad prodrog baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Valet baseras på nyligen genomförda farmakologiska studier i råtta och in vitro studier vilka bekräftar tidigare erhållna resultat.

2022-04-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelade idag att personer i ledning och styrelse har tecknat units i den pågående företrädesemissionen. Marcus Bosson (styrelseledamot/VD), Vidar Wendel-Hansen (CMO), Mats Nisson (styrelseledamot), Marek Kwiatkowski (styrelseledamot/CSO) och Lars Linzander (styrelseledamot) har tecknat units med stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 0,95 MSEK i den pågående företrädesemissionen i enlighet med prospektet. Därutöver har Marcus Bosson (VD) tecknat ytterligare units för 50 000 SEK. Totalt motsvarar teckningen därmed cirka 1 MSEK .

2022-04-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2022-04-19

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande