QuiaPEG
QuiaPEG har förvärvat kompletterande verksamhet inom Omega 3. Läs mer om förvärvet av IP-rättigheter avseende Omega 3 för att komplettera den befintliga verksamheten.

Läs mer ›

Förbättrade och patenterade versioner av beprövade läkemedel

Video: Quiapeg på Småbolagsdagen Stockholm | 14 juni 2023

Om oss

QuiaPEG är ett läkemedelsutvecklingsbolag som har erhållit patent i USA på en vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering, Metoden innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande