QuiaPEG

Pipeline

QPG-1029

QPG-1029, Modellprojektet 

För att illustrera potentialen av Uni-Qleaver®-plattformen har QuiaPEG till modellprojekt valt att pegylera liraglutid för att förbättra dess egenskaper genom att förlänga halveringstiden och åstadkomma mer stabilare plasmakoncentrationer.

 

Målet för QPG-1029 är att uppvisa lika bra, eller bättre, egenskaper än semaglutid (Ozempic®), i.e. veckovis administrering med potentiellt mindre biverkningar.

Pre-klinisk Proof-of-Concept har uppnåtts 

QPG-1029 har utvecklats med en skräddarsydd trigger som ger en halveringstid på 50h vid fysiologiskt pH. Den pre-kliniska utvecklingsplanen har hittills uppvisat följande resultat:

  • QPG-1029 fungerar som en så kallad pro-drog, och har ingen egen biologisk aktivitet. Detta är viktigt för att vid ansökan om marknadsgodkännande kunna referera till den kliniska dokumentation om liraglutid som finns
  • Efter att liraglutid frisatts återfår det full biologisk aktivitet
  • Farmakokinetiska studier visar att målet med administrering en gång per vecka är fullt möjligt
  • En pre-klinisk studie på födoämnesintag visade att QPG-1029 har en förlängd effekt på minskat födoämnesintag/minskad aptit och signifikant reducerar viktuppgång, något som inte observerades med liraglutid och semaglutid, vilket är ett viktigt pre-kliniskt Proof-of-conceptsteg

Förberedelser pågår för uppskalning av produktion för att kunna genomföra toxikologistudier innan projektet kan gå in i klinisk fas.

Stor marknadspotential för QPG-1029 

Liraglutid marknadsförs av Nova Nordisk under namnen Victoza® och Saxenda®. Under 2018 rapporterade Novo Nordisk försäljning av liraglutid på ca 4 miljarder USD. Patentet för liraglutid går ut 2023. Detta öppnar upp för generika och ”bio-betters”, såsom QuiaPEGs QPG-1029.

Diabetes typ-2 och liraglutid 

Diabetes typ-2 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom och 500 miljoner människor över hela världen beräknas vara drabbade. Sjukdomen leder till ökad dödlighet orsakad av en rad komplikationer, av vilka kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste.

Basen för all behandling är livsstilsförändringar, med viktreduktion genom minskat kaloriintag och ökad daglig motion. Många patienter behöver också läkemedelsbehandling som anpassas till patientens blodsockernivåer. Förstalinjes-behandling är metformin, ett läkemedel som har funnits på marknaden under lång tid. Många patienter får dock inte kontrollerade blodsockernivåer med enbart metformin, och andra patienter får biverkningar som gör att behandlingen avslutas. Som ett supplement, eller ersättning till, metformin finns en rad olika läkemedel som fungerar på olika sätt.

En av de nyaste klasserna av diabetesläkemedel är så kallade GLP-1 receptor agonister. GLP-1 är ett hormon som frisätts vid födointag. Det påverkar kontrollen av blodsockernivåerna i blodet genom att stimulera insulinproduktion, inhibera det blodsocker-stimulerande hormonet glukagon, och försenar absorptionen av socker under matsmältningen genom att minska ventrikeltömning. GLP-1 reducerar även aptiten.

 

Då GLP-1 bryts ner i cirkulationen på bara några minuter går det inte att använda som ett läkemedel. För att kunna utnyttja GLP-1s positiva påverkan på diabetes typ-2 har läkemedelsindustrin utvecklat modifierade versioner av GLP-1 som gör att det finns kvar längre i cirkulationen.

Liraglutid är den mest välanvända GLP-1 receptor agonisten och är godkänd för behandling av diabetes typ-2 och övervikt. Liraglutid administreras av brukarna själva en gång per dag, genom en injektion under huden med en injektionspenna. Liraglutid ger goda behandlingsresultat genom att kontrollera blodsockernivåerna och reducera vikten, och minskar också risken för kardiovaskulär sjukdom. De vanligaste biverkningarna är relaterade till mag-tarmkanalen i form av illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Mängden och graden av biverkningar är dos-beroende och varierar med koncentrationen i blodet. Vissa patienter tolererar inte biverkningarna, och tvingas därför avbryta behandlingen.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande