QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Patent

Patent 

Bolagets patentportfölj består av elva beviljade patent i bl.a. USA, EU, Kanada och Australien och ytterligare ett antal patentansökningar. Patenten är uppdelade i sju olika patentfamiljer. Patenten täcker in både permanent och frisättningsbar pegyleringskemi samt ett stort antal läkemedelssubstanser där teknologiplattformen kan komma till användning. Den välrenommerade amerikanska patentbyrån Fish & Richardson, LLC, hanterar alla patentärenden.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message