QuiaPEG

Teknologi

 
Uni-Qleaver®
Tillämpningsområden
Patent

Patent

Patent 

QuiaPEG samarbetar med den USA-baserade patentfirman Fish & Richardson LLC vad gäller all aktivitet som rör immaterialrätt. QuiaPEG har totalt 16 godkända patent och 7 patentfamiljer med en rad patentansökningar som rör antibody-drug conjugates och hydrogeler.


Bolagets patentportfölj består av 15 beviljade patent i bl.a. USA, EU, Kanada och Australien och ytterligare ett antal patentansökningar. Patenten är uppdelade i sju olika patentfamiljer. Patenten täcker in både permanent och frisättningsbar pegyleringskemi samt ett stort antal läkemedelssubstanser där teknologiplattformen kan komma till användning. Portföljen innehåller även ansökningar rörande antikropps-baserade läkemedel (ADC) och hydrogeler. Den välrenommerade amerikanska patentbyrån Fish & Richardson, LLC, hanterar alla patentärenden för bolagets räkning.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande