QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma
Företrädesemission mars 2023
TO10

Finansiell kalender 

25 maj 2023 Årsredovisning för 2023 publiceras
15 juni 2023 Årsstämma 2023
22 augusti 2023 Halvårsrapport för H1 2023 publiceras
26 februari 2024 Bokslutskommuniké för 2023Bolaget har beslutat att fr.o.m. 2023 inte avge delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal, utan endast avge bokslutskommuniké och halvårsrapport, i enlighet med de krav som ställs för Nasdaq First North Growth Market.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande