QuiaPEG

Investerare

 
Nyheter
Kalender
Aktien
Finansiella rapporter
Dokument
Presentationer
Bolagsstyrning
Konferenser
Insynsregister
Analyser

Aktien

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2005-06-21 under kortnamnet QUIA och handlas via banker och fondkommissionärer.


IR-kontakt
Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
www.quiapeg.com

Bolagets aktier har kortnamnet QUIA och ISIN-kod SE0001384850.

Varje aktie har ett kvotvärde om 0,90 krona. Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i svenska kronor.

Ägarstruktur 

Aktieägare Kapital %
Marek Kwiatkowski 23,33
Nyenburgh Investment Partners 20,9
Marcus Bosson 10,19
Avanza Pension 5,21
Anders Vedin 3,95
Stefan Persson 2,32
Thomas Pollare 2,22
Johan Thorell 1,67
Enn Kivisäkk 0,63
Lars Linzander 0,63
Nordnet Pensionsförsäkring 0,63
Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message