QuiaPEG

Teknologi

 
Uni-Qleaver®
Tillämpningsområden
Patent

Frisättningsbar pegylering

1. Frisättningsbar pegyleringsteknologi ökar kontrollen

2. Kontrollerad frisättning av originalläkemedlet medför full effekt och ökad säkerhet

3. Biologisk aktivitet återskapas helt

Ett bibliotek av skräddarsydda länkarmar möjliggör anpassad frisättningstid

Fördelar med QuiaPEGs Uni-Qleaver® teknologi 

QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi har fördelarna som pegylering innebär, samtidigt som potentiella nackdelar elimineras. QuiaPEG har skapat möjligheten att justera frisättningstiden av det aktiva läkemedlet vid fysiologisktpH. Alternativt kan frisättningen skräddarsys för att ske med hjälp av enzym-specifik nedbrytning. Oavsett om frisättningen triggas av pH eller enzym resulterar det i frisättningen av intakt originalläkemedel.

Fördelarna med pH-beroende frisättning inkluderar stabila koncentrationer av läkemedel mellan doseringstillfällen, vilket potentiellt kan medföra minskade biverkningar orsakade av höga doskoncentrationer direkt efter dosering, samt ett förlängt doseringsintervall, vilket ökar bekvämligheten för patienterna.

Kliniska fördelar med frisättningsbar pegylering 

  • Kontrollerad frisättning av intakt läkemedel medför full effekt
  • Ökat doseringsintervall
  • Stabila koncentrationer i blodet
  • Kan vara applicerbart för regulatoriskt godkännande enligt Article 8(3) (EU)/Section 505(b)(2) (US)
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande