QuiaPEG

Förbättrade och patenterade versioner av beprövade läkemedel

QuiaPEG har utvecklat en patenterad teknologiplattform inom frisättningsbar pegylering, Uni-Qleaver®. Det är en plattform som möjliggör avsevärda förbättringar av ett läkemedels egenskaper. Uni-Qleaver® som ägs till 100 % av QuiaPEG, tillverkas och marknadsförs av Xiamen SinoPEG Biotech Ltd via ett licens- och kommersialiseringsavtal som slöts i mars 2018.
SinoPeg

Att inom området pegyleringskemi bli ett internationellt ledande spjutspetsföretag som kan erbjuda marknaden teknologiskt unika och patenterade lösningar samtidigt som en pipeline av förbättrade versioner av redan godkända läkemedel byggs upp.

Video: QuiaPEG på Stockholm Corporate Finance Life Science dag den 11 mars

QuiaPEG på Stockholm Corporate Finance Life Science dag den 11 mars

Om oss

QuiaPEG är ett läkemedelsutvecklingsbolag som har erhållit patent i USA på en vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering, Metoden innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande