QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Organisation

Styrelse

Steen Krøyer

Steen Krøyer

Styrelseordförande sedan 2018
Född: 1947
Erfarenhet: Steen Krøyer har mer än 35 års erfarenhet av den internationella hälso- och sjukvårdsindustrin, huvudsakligen inom Astra och AstraZeneca. Steen Krøyer har ledningserfarenhet från seniora roller på regional- och global nivå. Steen Krøyers kärnkompetens inkluderar strategiutveckling och operativt genomförande, organisationsutveckling samt bransch- och regeringsrelationer. Under de senaste åren har Steen Krøyer fokuserat på bioteknik och marknadstillträde för nya produkter, särskilt vad gäller tillväxtmarknader som bland annat Kina.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MAAB International Ltd (Hong Kong) och Kroyer Consulting Ltd (Hong Kong)
Innehav i QuiaPEG: 75 000 aktier. Teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 225 000 aktier.
Steen Krøyer är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Marcus Bosson

Marcus Bosson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 100 634 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier samt teckningsoptioner (serie T0 4) motsvarande 57 500 aktier.
Marcus Bosson är ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende till bolagets större aktieägare.
Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1950
Erfarenhet: Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent. Marek Kwiatkowski är medgrundare till Bolaget.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Otradama & Partners AB.
Innehav i QuiaPEG: 7 396 557 aktier och teckningsoptioner (serie T0 4) motsvarande 35 716 aktier.
Marek Kwiatkowski är ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Lars Linzander

Lars Linzander

Styrelseledamot sedan 2009. Styrelseordförande 2011–2017
Född: 1954
Erfarenhet: Lars Linzander har kandidatexamen från Stockholms universitet, är aktiv i riskkapital och affärsutveckling med Alga Styrinvest AB. Linzander har arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance-chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB. Privat investerare i fastigheter och mindre företag inklusive Wineasy AB, Zitius Service Delivery AB och Centuri AB. Styrelseordförande i Lucent Oil AB, Soundation AB och styrelseledamot i Centuri AB och ordförande i fyra bostadsföreningar i Sverige.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ALGA Styrinvest Aktiebolag, Soundation AB, Fastighets AB Ridskolan, Projektbolag Del Y AB, Kävlinge Fastighets AB, Vårdboende i Västerparken AB, Sydsvenska Hem AB (publ), Nya Centrumfastigheter i Lomma AB, Sydsvenska Hem förvärvsbolag 6 AB, Hit the hay AB, Central-Bostadsrättsföreningen i Stockholm. Styrelseledamot i SKEPPSKAJEN Aktiebolag, Bostadsrättsföreningen Björnvillan och Schei i Åre Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Centuri AB.
Innehav i QuiaPEG: 810 045 aktier. Teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 60 000 aktier samt teckningsoptioner (serie TO 4) motsvarande 77 505 aktier.
Lars Linzander är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare
Johan von Kantzow

Johan von Kantzow

Styrelseledamot sedan 2019. Dessförinnan suppleant och ordinarie styrelseledamot i olika perioder mellan 2006-2019.
Född: 1971
Erfarenhet: Johan von Kantzow tog sin Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och har en MBA-examen vid Institute Superieur de Gestion i Paris. Johan von Kantzow är ordförande i Hans von Kantzows Stiftelse samt i Berth von Kantzows Stiftelse. Vidare har Johan von Kantzow haft ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. För närvarande är han bland annat styrelseledamot i Soundation AB samt i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hans von Kantzows Stiftelse och i Berth von Kantzows Stiftelse. Styrelseledamot i Lucentor AB, Soundation AB och Kantzow Holding AB.
Innehav i QuiaPEG: 1 000 000 aktier och teckningsoptioner (serie T0 4) motsvarande 250 000 aktier privat samt 680 000 aktier och teckningsoptioner (serie TO 4) motsvarande 170 000 aktier via närstående stiftelser.
Johan von Kantzow är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Mats Nilsson

Mats Nilsson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1969
Erfarenhet: Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotechindustrin och är en av grundarna till det i Stockholm Nasdaq-noterade bolaget Q-linea AB där han även är styrelseledamot. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete och har bl.a. varit styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Därutöver är Mats Nilsson Scientific Director och professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är även styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, CartaNA AB, och Biocyclica Holding AB.
Övriga uppdrag: Biocyclica Holding AB, Q-Linea AB, EMPE Diagnostics AB och CartaNA AB.
Innehav i QuiaPEG: 57 140 aktier och teckningsoptioner (serie TO 4) motsvarande 14 285 aktier.
Mats Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Ledning

Marcus Bosson

Marcus Bosson

Verkställande direktör sedan 2017
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 100 634 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier samt teckningsoptioner (serie T0 4) motsvarande 57 500 aktier.
Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Chief Scientific Officer (CSO)
Född: 1950
Erfarenhet: Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent. Marek Kwiatkowski är medgrundare till Bolaget.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Otradama & Partners AB.
Innehav i QuiaPEG: 7 396 557 aktier och teckningsoptioner (serie T0 4) motsvarande 35 716 aktier.
Vidar Wendel-Hansen

Vidar Wendel-Hansen

Chief Medical Officer (CMO)
Född: 1959
Erfarenhet: Vidar Wendel-Hansen är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar Wendel-Hansen har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar Wendel-Hansen är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VWH & Company Aktiebolag och Castello di Vaglio Serra AB.
Innehav i QuiaPEG: 15 000 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 30 000 aktier samt teckningsoptioner (serie TO 4) motsvarande 1 500 aktier.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande