QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Affärsmodell
Organisation

Styrelse

PER S THORESEN

PER S THORESEN

Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot 2021-2022.
Född: 1953
Erfarenhet: Per är norsk medborgare och har en master i juridik vid Oslo universitet. Per är en erfaren företagsledare med 25 års erfarenhet inom medicinindustrin. Per har varit VD i Nycomed Pharma AS och Takeda Nycomed AS under elva år fram till och med 2014 och spenderade dessförinnan 10 år som VP Human Resources hos AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Per är medgrundare och ordförande i CDMOn Curida Holding AS i Norge och är ordförande respektive ledamot i ett antal styrelser.
Innehav i QuiaPEG: 150 000 teckningsoptioner, serie 2021/24:3
Per S Thoresen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Marcus Bosson

Marcus Bosson

Styrelseledamot sedan 2023
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 882 242 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier.
Marcus Bosson är ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende till bolagets större aktieägare.
Vidar Wendel-Hansen

Vidar Wendel-Hansen

Styrelseledamot sedan 2023
Född: 1959
Erfarenhet: Vidar Wendel-Hansen är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar Wendel-Hansen har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar Wendel-Hansen är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VWH & Company Aktiebolag och Castello di Vaglio Serra AB.
Innehav i QuiaPEG: 15 000 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 30 000 aktier

Ledning

Marcus Bosson

Marcus Bosson

Verkställande direktör sedan 2017
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 882 242 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier.
Vidar Wendel-Hansen

Vidar Wendel-Hansen

Chief Medical Officer (CMO) sedan 2019
Född: 1959
Erfarenhet: Vidar Wendel-Hansen är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar Wendel-Hansen har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar Wendel-Hansen är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VWH & Company Aktiebolag och Castello di Vaglio Serra AB.
Innehav i QuiaPEG: 15 000 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 30 000 aktier
Supaporn Sawadjoon

Supaporn Sawadjoon

Head of Operations sedan 2022
Född: 1978
Erfarenhet: Dr. Sawadjoon har disputerat i organisk kemi vid Uppsala Universitet. Hon har erfarenhet av kinetiska och mekanistiska studier av F18 och C11 som är radioaktiva läkemedelssubstanser. Vidare har hon erfarenhet av syntes av läkmedelssubstanser för prekliniska försök, konjugering och rening. Dr. Sawadjoon har publicerat 13 peer-reviewed artiklar och har fem beviljade patent. Dr. Sawadjoon började på QuiaPEG 2018 och är idag Head of Operations.
Övriga uppdrag: -
Hjördis Berg

Hjördis Berg

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2022
Född: 1955
Erfarenhet: Hjördis Berg har över 30 års erfarenhet som ekonom, bland annat som CFO på Tagehus Holding AB, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB och Förenade Kommunföretag AB. Hjördis har stor erfarenhet av rapportering på koncern- och bolagsnivå, transaktioner samt erfarenhet av styrelsearbete. Vidare har Hjördis en bakgrund som auktoriserad revisor. Parallellt med uppdraget som CFO på Bolaget kommer Hjördis fortsätta att vara CFO på Fondamentor AB
Övriga uppdrag: CFO på Fondamentor AB samt styrelseledamot i Sarvstigens Ekonomikonsult AB.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande