QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Affärsmodell
Organisation

Styrelse

Steen Krøyer

Steen Krøyer

Styrelseordförande sedan 2018
Född: 1947
Erfarenhet: Steen Krøyer har mer än 35 års erfarenhet av den internationella hälso- och sjukvårdsindustrin, huvudsakligen inom Astra och AstraZeneca. Steen Krøyer har ledningserfarenhet från seniora roller på regional- och global nivå. Steen Krøyers kärnkompetens inkluderar strategiutveckling och operativt genomförande, organisationsutveckling samt bransch- och regeringsrelationer. Under de senaste åren har Steen Krøyer fokuserat på bioteknik och marknadstillträde för nya produkter, särskilt vad gäller tillväxtmarknader som bland annat Kina.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MAAB International Ltd (Hong Kong) och Kroyer Consulting Ltd (Hong Kong)
Innehav i QuiaPEG: 75 000 aktier. Teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 225 000 aktier.
Steen Krøyer är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Marcus Bosson

Marcus Bosson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 882 242 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier.
Marcus Bosson är ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende till bolagets större aktieägare.
Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1950
Erfarenhet: Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent. Marek Kwiatkowski är medgrundare till Bolaget.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Otradama & Partners AB.
Innehav i QuiaPEG: 7 396 577 aktier
Marek Kwiatkowski är ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Lars Linzander

Lars Linzander

Styrelseledamot sedan 2009. Styrelseordförande 2011–2017
Född: 1954
Erfarenhet: Lars Linzander har kandidatexamen från Stockholms universitet, är aktiv i riskkapital och affärsutveckling med Alga Styrinvest AB. Linzander har arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance-chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB. Privat investerare i fastigheter och mindre företag inklusive Wineasy AB, Zitius Service Delivery AB och Centuri AB. Styrelseordförande i Lucent Oil AB, Soundation AB och styrelseledamot i Centuri AB och ordförande i fyra bostadsföreningar i Sverige.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ALGA Styrinvest Aktiebolag, Soundation AB, Fastighets AB Ridskolan, Projektbolag Del Y AB, Kävlinge Fastighets AB, Vårdboende i Västerparken AB, Sydsvenska Hem AB (publ), Nya Centrumfastigheter i Lomma AB, Sydsvenska Hem förvärvsbolag 6 AB, Hit the hay AB, Central-Bostadsrättsföreningen i Stockholm. Styrelseledamot i SKEPPSKAJEN Aktiebolag, Bostadsrättsföreningen Björnvillan och Schei i Åre Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Centuri AB.
Innehav i QuiaPEG: 810 045 aktier. Teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 60 000 aktier
Lars Linzander är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare
Mats Nilsson

Mats Nilsson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1969
Erfarenhet: Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotechindustrin och är en av grundarna till det i Stockholm Nasdaq-noterade bolaget Q-linea AB där han även är styrelseledamot. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete och har bl.a. varit styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Därutöver är Mats Nilsson Scientific Director och professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är även styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, CartaNA AB, och Biocyclica Holding AB.
Övriga uppdrag: Biocyclica Holding AB, Q-Linea AB, EMPE Diagnostics AB och CartaNA AB.
Innehav i QuiaPEG: 57 140 aktier
Mats Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare
STIG LØKKE PEDERSEN

STIG LØKKE PEDERSEN

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1961
Erfarenhet: Stig Løkke är dansk medborgare och har en master i strategisk management och ekonomi vid Ålborgs universitet. Stig Løkke har mer än 35 års erfarenhet inom Life Science-sektorn, inklusive åtta år som vice VD och COO på H. Lundbeck A/S. Stig har därefter innehaft flera strategiska ledningspositioner inom bolags- och verksamhetsutveckling samt ledning och marknadsföring i Danmark, Schweiz och Nederländerna. Stig Løkke har erfarenhet av styrelsearbete i svenska aktiebolag.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande respektive styrelseledamot i ett tiotal bolag i Danmark och USA och är Operating Partner i den danska kapitalfonden Catacap A/S.
Innehav i QuiaPEG: 200 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner, serie 2021/24:3.
Stig Løkke Pedersen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
PER S THORESEN

PER S THORESEN

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1953
Erfarenhet: Per är norsk medborgare och har en master i juridik vid Oslo universitet. Per är en erfaren företagsledare med 25 års erfarenhet inom medicinindustrin. Per har varit VD i Nycomed Pharma AS och Takeda Nycomed AS under elva år fram till och med 2014 och spenderade dessförinnan 10 år som VP Human Resources hos AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Per är medgrundare och ordförande i CDMOn Curida Holding AS i Norge och är ordförande respektive ledamot i ett antal styrelser.
Innehav i QuiaPEG: 150 000 teckningsoptioner, serie 2021/24:3
Per S Thoresen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Ledning

Marcus Bosson

Marcus Bosson

Verkställande direktör sedan 2017
Född: 1968
Erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har ca 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB och läkemedelsutvecklingsbranschen, och såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Dessförinnan arbetade Marcus på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York under fyra år. Han är medgrundare till ett läkemedelsutvecklingsbolag som tillsammans har tagit in över 800 MSEK i riskkapital. Han har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar samt delaktig och varit drivande i förhandlingar rörande utlicensieringar i flera bolag. Marcus startade QuiaPEG Pharmaceuticals AB 2012 tillsammans med Marek Kwiatkowski.
Övriga uppdrag: -
Innehav i QuiaPEG: 3 882 242 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 500 000 aktier.
Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Chief Scientific Officer (CSO) sedan 2017
Född: 1950
Erfarenhet: Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent. Marek Kwiatkowski är medgrundare till Bolaget.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Otradama & Partners AB.
Innehav i QuiaPEG: 7 396 577 aktier
Vidar Wendel-Hansen

Vidar Wendel-Hansen

Chief Medical Officer (CMO) sedan 2019
Född: 1959
Erfarenhet: Vidar Wendel-Hansen är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar Wendel-Hansen har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar Wendel-Hansen är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VWH & Company Aktiebolag och Castello di Vaglio Serra AB.
Innehav i QuiaPEG: 15 000 aktier och teckningsoptioner (serie P1) motsvarande 30 000 aktier
Erik Magnusson

Erik Magnusson

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2021
Född: 1961
Erfarenhet: Erik har mer än 25 års erfarenhet som ekonom, bland annat som CFO på bioteknikföretaget SentoClone AB som finansanalytiker och partner på ABG Sundal Collier, och som senior business controller på Capio, Aleris, Systembolaget och senast på Coop Online AB. Parallellt med uppdraget på QuiaPEG arbetar Erik såsom CFO på Promore Pharma (publ.).
Övriga uppdrag: CFO på Promore Pharma (publ.) samt verkställande direktör i det egna konsultbolaget Råderik AB.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande