QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma 2024

Dokument

 

Årsstämma 2024

 

Extra bolagsstämma 11 december 2023

 

Årsstämma 2023

 

Företrädesemission mars 2023

 

Teckningsoptioner 2022/23 (TO 7)

 

Årsstämma 2022

 

Företrädesemission april/maj 2022

 

Optionsinlösen TO 5

 

Årsstämma 2021

 

Bolagsordning

Ladda ner Bolagsordning (PDF)

 

 

Extra bolagsstämma mars, 2021


Optionsinlösen TO 4


Föresträdesemission 2020


Årsstämma 2020


Årsstämma 2019


Extra bolagsstämma juni, 2018


Årsstämma 2018

Bolagsbeskrivning 

Dokument

 

Teckningsoptioner 2022/23 (TO 7)

 

Årsstämma 2022

 

Företrädesemission april/maj 2022

 

Optionsinlösen TO 5

 

Årsstämma 2021

 

Bolagsordning

Ladda ner Bolagsordning (PDF)

 

 

Extra bolagsstämma mars, 2021


Optionsinlösen TO 4


Föresträdesemission 2020


Årsstämma 2020


Årsstämma 2019


Extra bolagsstämma juni, 2018


Årsstämma 2018

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande