QuiaPEG

Om oss

 
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell skapar möjlighet till intäkter på både kort och lång sikt genom att:
  • På kort sikt sälja exklusiva licenser för specifika projekt eller för specifika terapiområden.

    Licensavtal med ett läkemedelsbolag baseras i typiska fall på en gemensamt överenskommen utvecklingsplan med ett antal definierade milstolpar som när de uppnås triggar fördefinierade utbetalningar med stigande värde ju närmare marknaden projektet kommer, samt en royaltyavgift som utgår på försäljningen efter marknadsgodkännande.

  • Över tid bygga upp en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt som drivs i egen regi fram till sen preklinisk fas eller t.o.m. tidig klinisk fas. 

    Ambitionen är sedan att teckna licensavtal eller sälja ett eller flera av bolagets framtida egna projekt vid ett tillfälle då bolaget bedömer att avkastning i relation till finansiell och vetenskaplig risk är som mest fördelaktig.

Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message