QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Affärsmodell
Organisation

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell skapar möjlighet till intäkter på både kort och lång sikt genom att:
  • På kort sikt sälja exklusiva licenser för olika läkemedelssubstanser eller för specifika terapiområden.

    Licensavtal med läkemedelsbolag baseras oftast på en gemensamt överenskommen utvecklingsplan med ett antal definierade milstolpar som när de uppnås triggar fördefinierade utbetalningar med stigande värde ju närmare marknaden projektet kommer, samt en royaltyavgift som utgår på försäljningen efter marknadsgodkännande.

  • Över tid bygga upp en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt som drivs i egen regi fram till sen preklinisk fas eller t.o.m. tidig klinisk fas. 

    Ambitionen är sedan att teckna licensavtal eller sälja ett eller flera av bolagets framtida egna projekt vid ett tillfälle då bolaget bedömer att avkastning i relation till finansiell och vetenskaplig risk är som mest fördelaktig.

QuiaPEGs teknologiplattform kan användas för utvecklingen av: 

 
  • Läkemedelssubstanser som har lovande biologisk effekt men utmanande farmakologiska egenskaper
  • Förbättrade versioner av redan godkända läkemedel, så kallade ”biobetters”.
  • Pro-droger för att exv. förlänga livslängden av ett läkemedelsbolags produkportfölj, s.k. life-cycle management
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande