QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2023-03-14

Prospektet avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK, vilken den extra bolagsstämman den 6 mars 2023 beslutade om (”Företrädesemissionen”), har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2023-03-06

Idag måndagen den 6 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

2023-02-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2023-02-02

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2023 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

2023-02-01

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

2022-12-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende dess utestående skulder om sammanlagt cirka 17,3 MSEK till Gerhard Dal, Modelio Equity AB (publ) och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) innebärande att aktuella förfallodatum för dessa lån förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.

2022-12-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har beviljats patent i Kanada. Det är QuiaPEGs andra patent att beviljas inom denna patentfamilj och det kommersiellt intressanta området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).

2022-11-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "bolaget") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det indiska patentverket har beslutat att bevilja ett patent inom patentgruppen ”Functionalized water-soluble polymers”. Patentet är QuiaPEGs första beviljade i Indien.

2022-11-24

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-11-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 som inkluderades i de units som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under 2022. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.

2022-11-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), meddelar idag att en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, har ingåtts med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för bolaget att förvärva en licens av QuiaPEG för den kinesiska marknaden.

2022-10-22

Sawadjoon S., Bosson M., Orzechowski A., Sund C., and Wendel-Hansen V. QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration. 

2022-10-20

Den 19 oktober 2022 inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) under Q2 2022. Teckningsperioden pågår under perioden 19 oktober - 2 november 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO6 teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG till en kurs om 0,10 kronor per aktie.

2022-09-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att bolagets vetenskapliga poster med titeln “QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration” har blivit accepterad för att presenteras vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium den 20-21 oktober i La Jolla, USA.

2022-09-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det japanska patentverket har beslutat att bevilja patent för Uni-Qleaver. Det kommer att vara QuiaPEGs första patent att beviljas i Japan, som är en av de mest intressanta marknaderna ur ett kommersiellt perspektiv jämte USA och EU.

2022-08-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-07-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelseledamoten Steen Krøyer på egen begäran valt att avgå från styrelsen. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2022-06-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har idag torsdagen den 9 juni 2022 hållit årsstämma. Stämman genomfördes enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

2022-06-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Hjördis Berg har tillträtt befattningen som ny CFO på Bolaget.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande