QuiaPEG

Nyheter

Filtrera nyheter efter år:
2017-04-01

Teckning, tilldelning och registrering av aktierna i Apportemissionen i Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har skett idag 31 mars 2017. Utbokning av aktierna beräknas ske nästa vecka till respektive innehavare.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade 29 mars har Lucent Oil AB (publ) på årstämman igår den 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03). Med anledning av detta publiceras nu Bolagsbeskrivning avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB.

2017-03-31

Kommuniké från årsstämma i Lucent Oil AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2017Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 29 mars 2017 hållit årsstämma.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade den 29 mars 2017 har Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) på årsstämman 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03).

2017-03-13

Två patentansökningar, s.k. ”provisional patent applications” har inlämnats till det amerikanska patentverket. Ansökningarna breddar och kompletterar QuiaPEGs nuvarande unika och redan patenterade teknologiplattform på ett signifikant sätt samt ökar möjligheterna till attraktiva licensaffärer. Om ansökningarna beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2037.
Som tidigare meddelats genomför QuiaPEG ett s.k. omvänt förvärv av Lucent Oil AB, som är noterat på Aktietorget. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017. QuiaPEG:s verksamhet kommer då att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.
I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s och Lucent Oil AB:s respektive hemsidor.

2017-03-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB kallar härmed till årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals AB den 27 mars 2017 klockan 09.00 hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

2017-01-12

Nyemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) fulltecknades och bolaget tillförs nu ca 5 mkr. Totalt emitterades 22 000 aktier (efter split 1:100) varav Lucent Oil AB (Lucent) har tecknat 11 000 aktier och erlagt betalning med ca 2,5 mkr. Lucents deltagande i nyemissionen är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats den 30 november 2016 angående QuiaPEGs s.k. omvända förvärv av Lucent. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017.

2016-11-30

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2016, klockan 14.00, hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande