QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2017-11-14

QuiaPEG Pharmaceuticals har under hösten framgångsrikt fullföljt utvecklingsarbetet av en första industriell version av den frisättningsbara teknologiplattformen. Som tidigare meddelats har vi erhållit prekliniska datain vitro(i provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans och vi förbereder de initiala djurstudierna.

2017-11-09

Den av styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) beslutade riktade emissionen den 31 oktober 2017 har blivit fulltecknad.

2017-11-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har beslutat att återbetala del av de brygglån som lämnades Bolaget under noteringsprocessen.

2017-11-01

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, har beslutat om genomförande av en emission om 1 621 621 aktier riktad till svenska investerare. Emissionen genomförs till teckningskursen 1,85 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 14,7 procent av den genomsnittliga kursen under de föregående 15 handelsdagarna respektive ca 4,1 procent jämfört med stängningskurs den 30 oktober 2017.

2017-10-19

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har formellt utfärdat ett patent med no. 9 790 324. Det nu formellt utfärdade patentet är det som Bolaget erhöll en s.k.”Notice of Allowance” omden 4 september 2017, se pressmeddelande 2017-09-04.

2017-09-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit positiva resultat beträffande dels kopplingen av en beprövad aktiv läkemedelssubstans till teknologiplattformen, dels en önskad kontrollerad frisättning av den aktiva läkemedelssubstansen. Resultaten kommer från laboratorieförsökin vitro(i provrör) och skall ses som en förberedelse till kommande försökin vivo(i levande, naturlig miljö),ytterst i en framtid även på patienter med en ovanlig sjukdom som ett särläkemedel (orphan drug), där den ovan nämnda läkemedelssubstansen ska användas.

2017-09-04

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent I USA.

2017-08-25

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform presenterar halvårsrapport för perioden januari 2017 – juni 2017.

2017-06-27

QuiaPEG Pharmaceuticals AB , ett helägt dotterbolag till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, beviljas lån om 2,5 MSEK från ALMI.

2017-05-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform presenterar kvartalsrapport för perioden januari 2017 – mars 2017.

2017-04-28

Med anledning angiven i dagens pressmeddelanden från AktieTorget och bolaget, har AktieTorget beslutat att återföra handeln med bolagets aktie till AktieTorgets ordinarie lista.

2017-04-28

AktieTorget har meddelat att Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. att QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) har en godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, oberoende ledamot i styrelsen etc.

2017-04-04

Registreringen av namnbytet till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) från Lucent Oil AB (LUCE) har nu genomförts hos Bolagsverket. 

 
Ändringen av hela bolagsnamnet kommer gälla i handelssystemet INET från och med den 7 april 2017. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under nya kortnamnet QUIA.

2017-04-01

Teckning, tilldelning och registrering av aktierna i Apportemissionen i Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har skett idag 31 mars 2017. Utbokning av aktierna beräknas ske nästa vecka till respektive innehavare.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade 29 mars har Lucent Oil AB (publ) på årstämman igår den 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03). Med anledning av detta publiceras nu Bolagsbeskrivning avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB.

2017-03-31

Kommuniké från årsstämma i Lucent Oil AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2017 Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 29 mars 2017 hållit årsstämma.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade den 29 mars 2017 har Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) på årsstämman 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03).

2017-03-13

Två patentansökningar, s.k. ”provisional patent applications” har inlämnats till det amerikanska patentverket. Ansökningarna breddar och kompletterar QuiaPEGs nuvarande unika och redan patenterade teknologiplattform på ett signifikant sätt samt ökar möjligheterna till attraktiva licensaffärer. Om ansökningarna beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2037.
Som tidigare meddelats genomför QuiaPEG ett s.k. omvänt förvärv av Lucent Oil AB, som är noterat på Aktietorget. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017. QuiaPEG:s verksamhet kommer då att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.
I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s och Lucent Oil AB:s respektive hemsidor.

2017-03-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB kallar härmed till årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals AB den 27 mars 2017 klockan 09.00 hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

2017-01-12

Nyemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) fulltecknades och bolaget tillförs nu ca 5 mkr. Totalt emitterades 22 000 aktier (efter split 1:100) varav Lucent Oil AB (Lucent) har tecknat 11 000 aktier och erlagt betalning med ca 2,5 mkr. Lucents deltagande i nyemissionen är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats den 30 november 2016 angående QuiaPEGs s.k. omvända förvärv av Lucent. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande