QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2018-09-04

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”)beslutade den 29 juni 2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.  Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB(”Dotterbolaget”)som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande