QuiaPEG

Nyheter

Filtrera nyheter efter år:
2018-09-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolagets VD, Marcus Bosson, har den 31/8 och den 3/9 sammanlagt förvärvat 100 000 aktier till en snittkurs av 2,02 SEK och att styrelseledamoten Anders Vedin har den 3 september förvärvat 99 806 aktier till en snittkurs av 2,14 SEK.

2018-08-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2018-07-22

Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,9 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier.

2018-06-29

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 juni 2018 hållit extra bolagsstämma.Bolagsstämman fattade bland annat beslut att, in enlighet med styrelsens förslag, införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

2018-06-18

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 18 juni 2018 hållit årsstämma.

2018-06-13

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196, kallas till extra bolagsstämma den 29 juni 2018 kl. 10.00 hos MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 9.30.

2018-05-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent i Europa.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande