QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-03-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har förstärkt affärsutvecklingsteamet på konsultbasis med Erik Lund och Lars Öhman från Cordator Life Science AB.


”- Med viktiga milstolpar uppnådda under förra året går QuiaPEG in en ny fas där fokus främst läggs på affärsutveckling med tonvikt på EU och USA och jag ser fram emot ett produktivt samarbete med Erik och Lars som båda har ett gediget track-record”, säger Marcus Bosson, VD, QuiaPEG.

QuiaPEG förstärker affärsutvecklingsteamet genom att anlita Cordator Life Science AB, som är specialiserat på affärsutveckling och utlicensieringar. Cordator består av Erik Lund, PhD, och Lars Öhman, MBA, MSc, båda med lång erfarenhet inom affärsutveckling från bl.a. MSD och KaroBio.

QuiaPEG har idag ett stort antal upparbetade kontakter och pågående diskussioner med läkemedelsbolag som visat intresse för Bolagets utvecklingsprojekt och/eller teknikplattformen Uni-Qleaver. Tack vare uppnådda resultat bedöms sannolikheten som god att kunna sluta en eller flera samarbetsavtal under innevarande år.

”- QuiaPEGs plattform är unik och patentskyddad och har uppvisat mycket goda pre-kliniska resultat i två projekt samt skalbarhet i tillverkningen, vilka samtliga är viktiga kriterier i en utlicensieringsprocess. Vi bedömer dessutom att det finns en stor marknadspotential för teknologier som förbättrar egenskaperna hos t. ex. peptidläkemedel på ett för patienterna meningsfullt sätt. Vi ser därför ljust på möjligheten till framtida licensaffärer”, säger Erik Lund, Principal, Cordator.

QuiaPEG uppnådde under förra året flera viktiga milstolpar, bl.a. framgångsrik uppskalning för tillverkning av teknikplattformen Uni-Qleaver, proof-of-concept i särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid) och beviljande av det första patentet för teknikplattformen Uni-Qleaver i EU samt ”notice of allowance” för det första Uni-Qleaverpatentet i USA.

Ladda ner QuiaPEG fokuserar på licensaffärer och förstärker teamet (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande