QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Acceptance” av det australiska patentverket. Det kommer att vara QuiaPEGs första patent att beviljas inom det kommersiellt intressanta området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).


Antikroppskonjugat (ADCs) är målsökande läkemedel som levererar cytostatika (cellgift) direkt in i patientens tumörceller. För att åstadkomma detta behöver cellgiftet vara kopplat till en målsökande antikropp via en nedbrytningsbar länkarm. Efter injektion cirkulerar ADCn i blodet till dess att antikroppsdelen finner den speciella struktur på en tumörcell som den känner igen. Så länge cellgiftet är bundet till antikroppen är det inaktivt, men när antikroppen binder till tumörcellen tas hela ADCn in i cellen, länkarmen bryts ner och cellgiftet aktiveras. QuiaPEGs bidrag inom ADC-området är via den nedbrytningsbara länkarmen som är en mycket viktig beståndsdel för framgångsrik utveckling av ADCs

Ladda ner QuiaPEG erhåller ”Notice of Acceptance” i Australien för patentskydd inom ADC-området (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande