QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-11-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Idag måndagen den 29 november 2021 har teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 inletts.


Teckningsperioden löper under perioden från och med den 29 november 2021 till och med den 15 december 2021, under vilken en (1) teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG, till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande kommer QuiaPEG tillföras cirka 8,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före onsdagen den 15 december 2021. Efter detta datum förfaller teckningsoptionerna och blir då utan värde.
  • De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med den måndagen 13 december 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Nedanför följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner av serie TO5.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring, exempelvis via Avanza eller Nordnet) av teckningsoption av serie TO5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 15 december 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie TO5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av teckningsoption av serie TO5, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast onsdagen den 15 december 2021 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

QuiaPEGs hemsida, www.quiapeg.com; och

Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast onsdagen den 15 december 2021 kl. 15.00.

Handel med teckningsoptioner

De optionsinnehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna av serie TO5 handlas på Nasdaq First North Growth Market till och med måndagen den 13 december 2021. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 15 december 2021 eller säljs före den 13 december 2021 förfaller och saknar värde efter detta datum.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption av serie TO5 planeras att publiceras via pressmeddelande några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Fullständiga villkor för TO5

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5 finns tillgängliga på QuiaPEGs hemsida, www.quiapeg.com.

ISIN-kod

ISIN-kod för QuiaPEGs teckningsoptioner av serie TO5 är SE0016828982.

Antal teckningsoptioner av serie TO5 och maximal tillförd likvid från inlösen

Antal teckningsoptioner uppgår till 17 527 108. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer QuiaPEG att tillföras cirka 8,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 
Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut till QuiaPEG i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO5, vänligen kontakta

Nordic Issuing, Tel: +46 40-632 00 20, epost: info@nordic-issuing.se

Ladda ner Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 i QuiaPEG har inletts (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande