QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) presenterar idag valet av en läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030, en långtidsverkande pegylerad prodrog baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Valet baseras på nyligen genomförda farmakologiska studier i råtta och in vitro studier vilka bekräftar tidigare erhållna resultat.


I den senaste farmakologiska studien jämfördes även olika varianter av peg-teduglutid mot varandra, både avseende biologisk effekt och plasmakoncentrationsprofil. Tidigare resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.

”- Vi tar nu ett viktigt steg framåt inom ett indikationsområde där det saknas behandling för veckovis administration, vilket gör QPG-1030 mycket intressant ur ett kommersiellt perspektiv”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

De farmakologiska studierna, där både behandlingseffekt och farmakokinetik har utvärderats, är genomförda vid Gubra A/S medan frisättningskinetiken in vitro har undersökts av Truly Labs AB och på QuiaPEGs laboratorium i Uppsala. En bioanalytisk metod för kvantifiering av teduglutid i råttplasma har också tagits fram.

Sammantaget visar resultaten på en dosberoende och förbättrad effekt jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid. Resultaten bekräftar möjligheten för QuiaPEG att kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, i stället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS. 

”- Vi har sett ett stort intresse för QPG-1030 och att vi nu har valt en läkemedelskandidat underlättar fortsatta diskussioner med potentiella licenstagare och samarbetspartners”, avslutar Marcus Bosson.

Optimering av tillverkningen av QPG-1030 har inletts, parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.Ladda ner QuiaPEG tillkännager val av läkemedelskandidat för särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande