QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-09-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag ej tidigare kommunicerad information att Bolaget framgångsrikt har utvecklat en serie av olika linkers (länkarmar) som kan koppla ihop PEG med läkemedelmolekyler för kontrollerad frisättning av det aktiva läkemedlet. De nya länkarmarna uppvisar ett brett spann av olika halveringstider i lösning. De nya resultaten styrker Bolagets unika patenterade plattform Uni-Qleaver som på så sätt kan utformas till skräddarsydda doseringsintervall för olika läkemedel. In vivo försök med de nya länkarmarna pågår och även möjligheterna till ytterligare patentskydd, som bedöms som goda, undersöks.


Resultaten från ovan nämnda studier är viktiga i pågående affärsdiskussioner. Sedan en tid tillbaka förs en del av samtalen på ledningsnivå med ett antal bolag, varav flera är noterade. Diskussionerna avser såväl samarbete rörande QPG-1030 som hur QuiaPEG på effektivast möjliga sätt tar projektet till klinisk prövning. Därutöver diskusteras eventuella strategiska samarbeten kring plattformen Uni-Qleaver.

Tidigare erhållna pre-kliniska resultat för QPG-1030 har visat att behandlingseffekten är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid (för särläkemedelsindikationen korttarmssyndrom) och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT) och som i dagsläget genomgår kliniska studier. Vectivbio blev i maj i år uppköpt av det amerikanska bolaget Ironwood Pharmaceuticals med en köpeskilling överstigande 1 miljard USD, vilket understryker potentialen för QPG-1030.

Bolaget för även diskussioner med läkemedelsbolag som har uttryckt en vilja att använda Uni-Qleaver för att förlänga effekten i kroppen av deras befintliga läkemedel alternativt använda plattformen för helt nya substanser där en ökad halveringstid är eftersträvansvärt. Dylika samtal kan komma att utmynna i utvärderingsavtal som sedermera leder till licensavtal med up-front betalningar, milstolpsbetalningar och royalties.

QuiaPEG överväger för närvarande alla strategiska alternativ. Bolaget har breddat plattformen Uni-Qleaver, har en stark och växande patentportfölj och har dessutom intressanta läkemedelsprojekt med mycket hög potential. Bolagets målsättning är att någon eller några av de pågående diskussionerna, som alltså i vissa fall förs på ledningsnivå, ska materialiseras under senare delen i år eller i början av nästa år. 
 

Ladda ner Nya positiva resultat samt uppdatering kring pågående affärsutveckling (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande