QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-08-24

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln med teckningsoptioner av serie TO10 inleds idag, den 24 augusti 2023, på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO10 har fastställt till 0,33 SEK per nytecknad aktie i QuiaPEG, vilket motsvarar 70 procent av Bolagets volymvägda snittkurs (VWAP) under perioden 11 augusti - 23 augusti 2023.


Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO10

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO10 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i QuiaPEG.

Teckningskurs: 0,33 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 25 augusti 2023 – 8 september 2023.

Period för handel med teckningsoptioner av serie TO10: 24 augusti 2023 – 6 september 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO10 finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Handel med teckningsoptioner av serie TO10

Teckningsoptionerna av serie TO10 är upptagna till handel på First North med ISIN-koden SE0020844744 under perioden från och med den 24 augusti 2023 till och med den 6]september 2023.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 6 september 2023, alternativt inte utnyttjas senast den 8 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO10 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Hur teckningsoptionerna av serie TO10 utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner av serie TO10 (depå)
Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO10 är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 8 september 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO10 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning samt mer detaljerad information om hur teckningsoptionerna utnyttjas kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.quiapeg.com och på emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Ladda ner Handeln med TO10 inleds och teckningskursen för utnyttjande av TO10 har fastställts (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande