QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-08-07

Med anledning av den sammanläggning av aktier (”Sammanläggningen”) som bolagsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) har beslutat om och som innebar att 100 aktier sammanlades till en aktie på avstämningsdagen den 2 augusti 2023, meddelar QuiaPEG nu att omräkning av teckningsoptionerna av serie TO8 (”TO8”) respektive TO9 (”TO9”) har skett enligt följande. En teckningsoption av dessa serier ger numera rätt att teckna 0,005 (1/200) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 200 teckningsoptioner av TO8 respektive TO9 för att teckna en (1) aktie i QuiaPEG vid de aktuella teckningsperioderna. Vidare uppgår teckningskurserna för TO8 respektive TO9 efter Sammanläggningen numera till 3,00 kronor per aktie för TO8 respektive 5,00 kronor per aktie för TO9.


Sammanläggningen verkställdes i samband med aktuell avstämningsdag, som var den 2 augusti 2023. Genom Sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i QuiaPEG från 2 196 999 600 aktier till 21 969 996 aktier. Aktiekapitalet påverkades inte av Sammanläggningen och uppgår till 10 984 997,307079 kronor, medförande att kvotvärdet höjts från cirka 0,005 kronor per aktie till cirka 0,5 kronor per aktie.

Under mars 2023 genomförde QuiaPEG en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner varigenom teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 emitterades. Innan Sammanläggningen berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG, d.v.s. varje teckningsoption gav rätt att teckna 0,5 (1/2) aktie i QuiaPEG. Teckningskurserna för TO8 respektive TO9 uppgick till 0,03 kronor per aktie för TO8 respektive 0,05 kronor per aktie för TO9.

Sammanläggningen föranleder enligt antagna teckningsoptionsvillkor omräkningar av TO8 respektive TO9 enligt följande. En (1) teckningsoption av TO8 respektive TO9 ger numera rätt att teckna 0,005 (1/200) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 200 teckningsoptioner av TO8 respektive TO9 för att teckna en (1) aktie i QuiaPEG vid de aktuella teckningsperioderna. Teckningskurserna för TO8 respektive TO9 uppgår vidare numera till 3,00 kronor per aktie för TO8 respektive 5,00 kronor per aktie för TO9.

Teckningsperioden för TO8 infaller mellan 15 september – 29 september 2023 och teckningsperioden för TO9 infaller mellan 15 mars – 29 mars 2024.

För det fall bolagsstämman i QuiaPEG beslutar att godkänna styrelsen beslut om utgivande av teckningsoptioner av serie TO10, kan ytterligare omräkning av TO8 och TO9 komma att ske. Bolaget återkommer med eventuell information i denna del så snart som möjligt.

Ladda ner QuiaPEG informerar om sammanläggningens påverkan på teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande