QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-08-09

Idag, den 9 augusti 2023, hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.


Beslut om antagande av ny bolagsordning och om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordning för att möjliggöra en minskning av aktiekapitalet. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,5 kronor till 0,1 kronor per aktie.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO10 för överlåtelse till befintliga ägare.

Ladda ner Kommuniké från extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande