QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-05-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform presenterar kvartalsrapport för perioden januari 2017 – mars 2017.

Ladda ner kvartalsredogörelsen här (PDF)


Ladda ner pressmeddelandet här (PDF)


Rapporten är den första delårsrapporten som lämnas för verksamheten QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) efter det omvända förvärvet av Lucent Oil AB.


Under det första kvartalet genomfördes en riktad apportemission i Lucent Oil AB där aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB tecknade samtliga aktier med betalning genom deras respektive aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (numera dotterbolag till Bolaget). Detta medförde att Lucent Oil AB bl.a. fick en ny verksamhet. Den nya verksamheten har en ny styrelse och en ny verkställande direktör. Det omvända förvärvet av Lucent Oil AB föranleddes av bland att en nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna.


I den befintliga QuiaPEG-verksamheten skedde en nyemission som tillförde Bolaget ca 5 MKR. Bolaget upptog dessutom lån om 5 MKR.


- Under perioden har forskning och utveckling bedrivits enligt plan på laboratoriet i Uppsala. Vi har under en längre tid arbetat med att utveckla en metod för s.k. frisättningsbar PEGylering. Detta arbete har utvecklats positivt vilket resulterade i inlämnandet av två s.k. provisional patent applications i mars till det amerikanska patentverket, säger Marcus Bosson, VD för Bolaget. Den frisättningsbara teknologin är ett kommersiellt mycket intressant och viktigt komplement till den befintliga permanenta PEGyleringsplattformen.


- Under våren har även det pre-kliniska arbetet fortskridit enligt plan rörande våra två interna projekt inom metabola och inflammatoriska sjukdomar, båda med särläkemedelsindikationer.


Efter kvartalets utgång meddelade AktieTorget att Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. att Bolaget har en godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, oberoende ledamot i styrelsen etc. Aktien handlas från 28 april 2017 på AktieTorgets huvudlista.


För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson


Verkställande direktör


Tel: +46 (0) 70 693 12 53


E-mail:marcus.bosson@quiapeg.com


www.quiapeg.com

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande