QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade 29 mars har Lucent Oil AB (publ) på årstämman igår den 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03). Med anledning av detta publiceras nu Bolagsbeskrivning avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB.

För mer information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till www.lucentoil.com


Ladda ner bolagsbeskrivningen här (PDF)


Stockholm den 30 mars 2017


Lucent Oil AB unä till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson


Verkställande direktör


Tel: +46 (0) 70 693 12 53


E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com


www.quiapeg.com och www.lucentoil.com


Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande