QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-03-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll den 23 mars 2021 extra bolagsstämma. Mot bakgrund av spridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade följande huvudsakliga beslut.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda


Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda innebärande att högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2021/24:1 ska emitteras. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att ökas med 2 160 000 kronor.


Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 0,08 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per dagens datum enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 2,79 kronor i enlighet med principerna i styrelsens förslag.


Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.quiapeg.com).


Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter


Stämman beslutade att godkänna aktieägare Jonas Jarvius förslag beträffande riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter innebärande att högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/24:2 ska emitteras. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att ökas med 540 000 kronor.


Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 0,08 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per dagens datum enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 2,79 kronor i enlighet med principerna i aktieägarens förslag.


Aktieägarens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.quiapeg.com).


Ladda ner KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande