QuiaPEG

Om oss

 
Företaget
Affärsidé
Vision
Affärsmodell
Styrelse
Ledning

Ledning

Marcus Bosson 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Marcus Bosson, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, juristlinjen, Stockholms Universitet. Marcus har över 20 års erfarenhet av både riskkapitalbranschen, såsom tidigare verkställande direktör för Ryda Bruk AB, 1997-2000, och läkemedelsutvecklings- branschen, såsom entreprenör och ledande befattningshavare. Han har varit medgrundare till läkemedelsutvecklings- bolag som tillsammans har tagit in över 800 mkr i riskkapital. Marcus har även varit med i planeringarna och genomförandet av två kliniska prövningar i portföljbolag och drivit förhandlingar rörande utlicensieringar i flera olika biotechbolag. Marcus Bosson var med och grundade QuiaPEG 2012.

Marek Kwiatkowski 

FORSKNINGSCHEF

Dr. Marek Kwiatkowski är docent i Bioorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han studerade vid Jagiellonian University i Polen och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet 1984. Marek Kwiatkowski har arbetat för stora internationella bolag så väl som mindre start-up bolag. Under senare år har Dr. Marek Kwiatkowski arbetat vid Institutet för Cell- och Molekylärbiologi och Medicinsk Genetik vid Uppsala Universitet. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 patent.

Cecilia Kemi 

CHIEF OPERATING OFFICER

Cecilia Kemi har en M.Sc. i molekylärbiologi från Umeå Universitet och en PhD i Lungmedicin och Allergologi från Karolinska Institutet. Dr. Kemi har under de senaste 15 åren arbetat för både växande bioteknikbolag och större globala läkemedelsbolag och därmed tillägnat sig en bred erfarenhet från ett antal olika terapiområden och tillika en organisatorisk kompetens i sina olika ledande roller. Dr. Kemi kommer närmast från det globala läkemedelsbolaget Novartis där hon var projektledare för Novartis Nordics Pharma samtliga kliniska PhIV-studier. Hon är medförfattare till mer än tio vetenskapliga publikationer.

Vidar Wendel-Hansen 

CHIEF MEDICAL OFFICER
Vidar är läkare och forskarutbildad vid Karolinska Institutet, och har genomgått en diplomkurs i farmaceutisk medicin. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har arbetat i olika roller inom molekylärdiagnostik, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt medical affairs. Vidar har både arbetat i större företag som Pharmacia Biotech, Gilead Sciences och Novartis och i nystartade bioteknikbolag inom ett flertal indikationsområden som metabolism, infektionssjukdomar, vacciner, onkologi och neurovetenskap. Han har också arbetat som klinisk utredare av infektionsläkemedel och vacciner på Läkemedelsverket. Vidar är en erfaren projektledare och chef, är medförfattare till 11 publikationer och meduppfinnare till 4 patent.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande