QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
TO10

Teckningsoptionsvillkor serie TO10

Aktuell avstämningsdag till grund för tilldelningen av TO10 har fastställts till den 21 augusti 2023. Med beaktande av genomförd sammanläggning kommer innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen medföra att innehavaren tilldelas en (1) vederlagsfri TO10. En (1) TO10 ger i sin tur rätt att teckna en (1) aktie i QuiaPEG under teckningsperioden som löper mellan den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.

Den nu slutligt fastställda tidplanen för tilldelningen av TO10 är följande:

17 augusti 2023: Sista dag för handel inklusive rätt till TO10

18 augusti 2023: Första dag för handel exklusive rätt till TO10

21 augusti 2023: Avstämningsdagen för att erhålla TO10 

23 augusti 2023: Första dag för handel i TO 10

25 augusti - 8 september 2023: Teckningsperiod för TO10

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

Dokument: 

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande