QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-06-02

Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har minskats med ett belopp om 22 758 592,90 SEK från 45 517 185,80 SEK till 22 758 592,90 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Registreringen vid Bolagsverket har nu genomförts. För att minskningen slutligt ska få verkställas krävs dock Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.


Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman den 7 april 2022, som ett led i en företrädesemission av s.k. units, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomfördes i två steg. Som kommunicerats genom pressmeddelande den 20 maj 2022 minskades i ett första steg (steg 1) Bolagets aktiekapital med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskades från 0,50 SEK till 0,20 SEK.

Minskning av aktiekapitalet (steg 2 av 2) registrerad, dock ej verkställd

Igår den 1 juni 2022 registrerades vid Bolagsverket en andra minskning (steg 2) av QuiaPEGs aktiekapital. Bolagets aktiekapital har genom steg 2 minskats med ett belopp om 22 758 592,90 SEK, varvid aktiens kvotvärde har minskats från 0,20 SEK till 0,10 SEK. Verkställandet av minskningen i steg 2 förutsätter dock Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. QuiaPeg har hos Bolagsverket ansökt om tillstånd att minska Bolagets aktiekapital, och tillstånd förväntas kunna erhållas under vecka 35-36, 2022.

Aktier och aktiekapital

Idag, den 2 juni 2022, finns det således totalt 227 585 929 aktier och lika många röster i QuiaPEG och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 22 758 592,90 SEK. Det ska dock noteras att det registrerade aktiekapitalet visar ett minskat aktiekapital. För att minskningen ska få verkställas krävs Bolagsverkets tillstånd.

Ladda ner Ytterligare minskning av aktiekapitalet registrerad vid Bolagsverket (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande