QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-04-28

AktieTorget har meddelat att Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. att QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) har en godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, oberoende ledamot i styrelsen etc.

AktieTorget har fått tillgång till underlag för ägarspridningen i Bolaget per april 2017 för bedömningen om Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav.
Handeln i Bolagets aktier (QUIA) kommer att flyttas från observationslistan till huvudlistan, vilket beräknas ske fr.o.m. 28 april 2017.Stockholm den 28 april 2017


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)


Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com


Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande