QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-05-21

Som framgår av tidigare utskickad kallelse till årsstämman den 15 juni 2021, föreslår valberedningen nyval av två ledamöter till styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. De två föreslagna ledamöterna är Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen, båda med mångårig erfarenhet av såväl läkemedelsindustrin som riskkapitalmarknaden.


”- Det är mycket glädjande, om årsstämman godkänner valberedningens förslag, att vi har lyckats attrahera två mycket kompetenta personer till den nya styrelsen. De kommer att kunna bidra med stor erfarenhet i den spännande fas som bolaget nu befinner sig i, säger Steen Krøyer, styrelsens ordförande.”

Nedan återfinns en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna:

Stig Løkke Pedersen är dansk medborgare och har en mastersexamen i strategisk management och ekonomi vid Ålborgs universitet. Stig har mer än 35 års erfarenhet inom Life Science-sektorn, inklusive åtta år som vice VD och COO på H. Lundbeck A/S. Stig har därefter innehaft flera strategiska ledningspositioner inom bolags- och verksamhetsutveckling samt ledning och marknadsföring i Danmark, Schweiz och Nederländerna. Stig är för närvarande styrelseordförande respektive styrelseledamot i ett tiotal bolag i Danmark och USA och är Operating Partner i den danska kapitalfonden Catacap A/S. Stig har god erfarenhet av styrelsearbete i svenska aktiebolag.

Per S Thoresen är norsk medborgare och har en mastersexamen i juridik vid Oslo universitet. Per är en erfaren företagsledare med 25 års erfarenhet inom medicinindustrin. Per har varit VD i Nycomed Pharma AS och Takeda Nycomed AS under elva år fram till och med 2014 och spenderade dessförinnan 10 år som VP Human Resources hos AstraZeneca. Per är medgrundare och ordförande i CDMOn Curida Holding AS i Norge och är ordförande respektive ledamot i ett flertal styrelser.

Ladda ner Två nya ledamöter med gedigen läkemedelsbakgrund föreslås till styrelsen (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande