QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-08-19

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget och dess tidigare CFO, Nils Owe Engström, enats om att med omedelbar verkan avsluta aktuellt uppdragsavtal avseende tillhandahållande av CFO-tjänster. Bolagets tidigare CFO, Kajsa Grafström, kommer med omedelbar verkan att tillsvidare överta rollen som CFO till dess att en ny CFO tillsatts. Bolaget meddelar att Bolaget redan inlett processen med att tillsätta en ny CFO. Bytet kommer inte att påverka Bolagets finansiella kalender, d.v.s. delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2021 kommer, som planerat, att publiceras den 26 augusti 2021.

Ladda ner Tidigare CFO återinträder i QuiaPEG (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande