QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-04-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag utfallet av teckningen av de teckningsoptioner av serie 2021/24:1 respektive 2021/24:2 som emitterades på extra bolagsstämma 23 mars 2021. Ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter har tecknat totalt 2 700 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 2 700 000 aktier i bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 2 430 000 kronor.


Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”Bolaget”) beslutade den 23 mars 2021 att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda respektive styrelseledamöter.

Teckningsperioden har nu avslutats och totalt har 2 700 000 teckningsoptioner tecknats av ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024 till en teckningskurs som enligt emissionsvillkoren har fastställts till 2,79 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 2 430 000 kronor.

Ladda ner Teckningsoptioner i incitamentsprogram tecknade av ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande