QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-05-03

Årsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) planerades till den 6 maj 2024. Nytt datum för årsstämma har fastställts till den 20 juni 2024 och aktuell uppdaterad kallelse kommer att publiceras inom kort.


Bland annat mot bakgrund av att Bolaget den 29 april 2024 erhöll ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market, har styrelsen i Bolaget idag fattat beslutet att skjuta upp årsstämman. Uppskjutandet sker i syfte att tillse verkställandet av samtliga de åtgärder som krävs för genomförandet av det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023 (”Transaktionen”). Att fullt ut kunna verkställa Transaktionen innan årsstämmans genomförande har av styrelsen bedömts som positivt för såväl Bolagets befintliga aktieägare, som de aktieägare som tillkommer i samband med Transaktionen.

Nytt datum för årsstämma har fastställts till den 20 juni 2024 och aktuell uppdaterad kallelse kommer att publiceras inom kort.

Ladda ner Styrelsen i QuiaPEG skjuter upp årsstämman i syfte att kunna slutföra affären med Rosemonkey (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande