QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-05-03

Imorgon, den 4 maj 2022, är sista dagen för teckning i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning redan idag. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Företrädesemissionen omfattar högst 28 448 241 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner serie TO 6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 och TO 7 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 22,7–74,0 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 25,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att fokusera på affärsutveckling genom att erbjuda licenser till Uni-Qleaver, arbeta för en utlicensiering av QPG-1029 samt ha målsättningen att inleda ett utvecklingssamarbete kring QPG-1030, som drivs vidare för att längre fram gå in i klinisk fas.

För fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen, som bland annat finns tillgängligt på QuiaPEGs hemsida www.quiapeg.com.

Rådgivare
Corpura Fondkomission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Ladda ner Sista dag för teckning av units i den fullt säkerställda pågående företrädesemissionen (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande