QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-03-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom teckning av teckningsoptioner av serie TO 4 är genomförd vid Bolagsverket.


Som tidigare har annonserats per den 22 februari 2021 har totalt 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för nyttjats för teckning av 5 129 700 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG").

Aktieteckningen med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 4 har denna dag registrerats vid Bolagsverket vilket innebär att QuiaPEG:s aktiekapital ökats från 49 786 506,90 SEK, till 54 403 236,90 SEK genom emission av 5 129 700 aktier. Antalet aktier i QuiaPEG har därmed ökat från 55 318 341 aktier till 60 448 041 ‬aktier. Aktierna har emitterats till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Bolaget har således tillförts cirka 6,2 MSEK i emissionslikvid (före emissionskostnader).

Nuvarande interimsaktier kommer att omvandlas till ordinarie aktier den 23 mars 2021.

Ladda ner Registrering av nyemitterade aktier genom nyttjande av teckningsoptioner genomförd vid Bolagsverket (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande