QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-02-21

QuiaPEG publicerade igår, den 20 februari 2024, ett pressmeddelande om att bolaget lämnat in en formell ansökan till Nasdaq med anledning av bolagets förvärv. I pressmeddelandet återfanns viss information som var missvisande och felaktig. Mot bakgrund av detta publiceras denna rättelse, vari bolaget bland har annat förtydligat att det är ett förvärv av immateriella rättigheter från Rosemonkey Ltd samt vad som kommer utgöra den nya verksamheten som förvärvas. I den förra versionen av pressmeddelandet fanns också ett framåtriktat uttalande om förväntad bruttomarginal, vilken strukits i denna version, med innebörden att det tidigare uttalandet inte ska gälla som en av bolaget lämnad prognos. Korrekt version av pressmeddelandet framgår nedan.


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade förvärvet av immateriella rättigheter (”Transaktionen”) från Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.


Genom Transaktionen tillförs Bolaget huvudsakligen immateriella rättigheter, know-how samt rörelsetillgångar för distribution och försäljning av hälsoprodukter innehållandes omega-3, kollagen, och astaxin (den ”Nya Verksamheten”). Den Nya Verksamheten har av Bolaget bedömts ha en stor tillväxtpotential på en starkt växande marknad för hälsoprodukter som uppskattas omsätta mångmiljardbelopp.

Om Omega 3, kollagen och astaxin
Omega 3 är för många ett känt kosttillskott. Omega 3 är en familj av fleromättade fettsyror som är viktiga för flera av människokroppens funktioner. De flesta fetter som kroppen behöver kan bildas från kolhydrater och protein. Undantaget är bland annat vissa Omega 3-fetter, som vi måste få i oss via maten. Omega 3 har många olika uppgifter i kroppen och behövs bland annat för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar. Omega 3 minskar blodets levringsförmåga och minskar på så sätt risken för blodproppar. För foster och små barn är bland annat Omega 3 nödvändiga för att de ska växa och utvecklas normalt. Fleromättade fetter kan också bidra till att minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl.

Kollagen är ett protein som är en viktig komponent i hud, naglar, hår, leder samt ben och en av de främsta fördelarna med kollagen är att det kan bidra till att förbättra hudens elasticitet samt förhindra rynkor och åldrande. Därutöver kan kollagen även öka hårets och naglarnas styrka och kvalitet.

Astaxin är en antioxidant som finns naturligt i vissa mikroalger och havsdjur. Antioxidantegenskaperna hos astaxin kan hjälpa till att skydda kroppens celler från oxidativ stress och skador. Det kan även ha positiva effekter på synen och hjärnhälsan, samtidigt det kan minska inflammation i kroppen och förbättra musklernas återhämtning efter träning.

Ytterligare information om förvärvad rörelseverksamhet
De produkter som QuiaPEG kommer att få tillgång till genom Transaktionen är godkända och testade av norska statliga Mattilsynet, vilket bedömts vara en i sammanhanget viktig kvalitetsstämpel. Många aktörer på den globala marknaden har möjlighet att tillverka produkter innehållandes Omega 3. En viktig särskiljande egenskap mellan de olika produkterna på marknaden är dock kvaliteten på råvarorna i produkterna samt utformningen av produktrecepten. Genom Transaktionen erhåller QuiaPEG bland annat en receptkatalog till ett antal hälsokostprodukter som kommer utgöra den Nya Verksamhetens produktsortiment. I Transaktionen ingår också icke registrerade varumärken (som Bolaget har för avsikt att registrera efter Transaktionens genomförande) och verksamhetskritisk know-how. Det meddelas vidare att QuiaPEG, efter Transaktionen, har för avsikt att med kort varsel kunna nyttja en av Rosemonkey presenterad och på förhand planerad logistikkedja. Hälsokostprodukterna kommer vara baserade på Omega 3, kollagen och astaxin samt kommer vara anpassade för olika kundgrupper såsom kvinnor, män, barn, personer över 55 år, Sport/Aktiv etc.

Marknad
Den globala marknaden för Omega 3 är i stark tillväxt och 2022 beräknades marknaden omsätta ca 8,5 miljarder USD och marknaden förväntas växa kraftigt. Marknaden för kollagen förvänts ha en årlig tillväxt på cirka fyra procent och marknadsvärdet förväntas öka till cirka två miljarder USD år 2032. Den globala marknaden för astaxin förväntas nå ett marknadsvärde på 3,6 miljarder USD år 2023.

Då hälsotillskott inte är reglerade på samma sätt som läkemedel bedöms det vara extra viktigt att kunna bevisa produkternas kvalitet och effekter vid kontinuerlig användning och därmed bygga upp starka varumärken. Det är i denna kraftiga marknadstillväxt som Bolaget vill ta position utifrån på förhand beprövade produkter producerade i Norge.

Produktion
Tillverkningen av produkterna kommer att ske i Norge via en erfaren kontraktstillverkare som har möjlighet att skala upp produktionen utan större investeringar från QuiaPEGs sida. Produktionen kommer att ske i fördefinierade volymer vilket gör att en viss investering måste göras för att bygga upp ett initialt varulager. Det finns skalfördelar och vid högre volymer minskar produktionskostnaden. Förväntad bruttovinst kommer i den initiala fasen att återinvesteras i marknadsföring för att bygga och starka varumärket samt öka kännedomen om produktportföljen hos konsumenter.

Försäljningsplan för produkterna
QuiaPEG ser betydande potential i den ökade handeln inom retail och försäljningen av bland annat hälsokostprodukter på digitala plattformar såsom Amazon. Om Transaktionen genomförs kommer fokus att ligga på försäljning på strategiska marknader, med Europa och USA som primärmarknader, samt Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien som sekundärmarknader. Visionen är att blir en av de ledande leverantörerna av hälsokostprodukter baserade på bland annat Omega 3 till retailmarknaden i Europa. Rörelsens tillväxt avses att skapas genom av Bolaget framöver kommer att bygga upp försäljningsnätverk på ovan angivna marknader samt ha försäljning via digitala plattformar, såsom Amazon, för att därigenom snabbt kunna skapa försäljning utan väsentliga investeringar i en egen försäljningsorganisation.

Ladda ner RÄTTELSE: QuiaPEG har lämnat in formell ansökan till Nasdaq med anledning av bolagets förvärv av immateriella rättigheter från Rosemonkey Ltd (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande