QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-01-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag, i samråd med Rosemonkey Ltd, upptagit en lånefacilitet om upp till 3 MSEK från Bio Vitos Norge AS (”Bio Vitos”). Faciliteten utställs i syfte att trygga den fortsatta finansieringen av Bolagets nuvarande verksamhet. 

”- Det är mycket positivt att vi stärker likviditeten i Bolaget med stöd av Rosemonkey. Utfärdandet av lånefaciliteten visar att det finns en stark tilltro till Bolagets framtida möjligheter och att vi till exempel även kan fortsätta de pågående kommersiella förhandlingarna med det på Londonbörsen noterade Net Zero Infrastucture PLC (NZI), säger Marcus Bosson, VD.”

Upptagna lån under lånefaciliteten kommer att ha en löptid till och med den 30 juni 2025 och löpa med en årlig ränta om 10 procent. Bolaget har rätt att återbetala lånet i förtid. Rosemonkey Ltd är det bolag som Bolaget ingått ett villkorat avtal med om omvänt förvärv.
 

Ladda ner QuiPEG upptar lånefacilitet om upp till 3 MSEK för att stärka rörelsekapitalet (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande