QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-02-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelse och ledning har utnyttjat sina fulla andelar av teckningsoptioner av serie TO 4 till en sammanlagd volym av 569 290 TO 4/aktier motsvarande en sammanlagd teckning om cirka 0,7 MSEK (1,20 SEK per aktie). Detta utgör cirka 10,6 procent av det totala antalet utgivna optioner av serie TO 4


Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 på Nasdaq First North Growth Market är idag måndagen den 15 februari 2021. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 17 februari 2021 eller säljs före den 15 februari 2021 förfaller och saknar värde efter detta datum. Teckningskursen är 1,20 SEK per aktie.

Vi fortsätter driva utvecklingen framåt med fokus på modellprojektet QPG-1029 och affärsutveckling. Ett likvidtillskott från optionen ger oss större möjligheter att nå de resultat vi önskar”  säger Marcus Bosson, VD.

Ladda ner QuiaPEGs VD och delar av styrelse har tecknat fullt i pågående inlösen av teckningsoptioner (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande