QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-06-19

Den 17 januari 2024 ingick QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) och Net Zero Infrastructure PLC (”NZI”) en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt licensavtal samt en köpoption för NZI, omfattandes QuiaPEGs immateriella tillgångar, vilka utöver teknologiplattformen Uni-Qleaver även inkluderar två prekliniska projekt QPG-1029, peg-liraglutid för behandling av övervikt med veckovis dosering, och QPG-1030, peg-teduglutid, för behandling av särläkemedelsindikationen korttarmssyndrom.

NZI har tidigare denna dag publicerat ett pressmeddelande som QuiaPEG bedömt vara av intresse för dess aktieägare. Mot denna bakgrund publicerar QuiaPEG nedan huvuddragen i sådant pressmeddelande, vilket även kan återfinnas på följande länk:

https://www.londonstockexchange.com/news-article/NZI/update-on-quiapeg-transaction/16525926

Som tidigare kommunicerats den 13 maj 2024 genomför NZI en process om fortsatt notering på London Stock Exchange (likt den process som QuiaPEG genomfört med Nasdaq Stockholm). Inom ramen för processen har en oberoende tredjepartsvärdering av QuiaPEGs immateriella tillgångar beställts. Tredjepartsvärderingen kommer inom kort att lämnas in till den brittiska tillsynsmyndigheten FCA. Den uppskattade värderingen av QuiaPEGs immateriella tillgångar uppgår till ca 30 miljoner engelska pund (M£).

I NZIs pressmeddelande kommuniceras vidare att arbetet med att färdigställa tillämpligt prospekt samt aktuellt licensavtal med QuiaPEG fortskrider och att målsättningen är att transaktionen ska kunna slutföras inom ett par månader. QuiaPEG delar NZIs målsättning.
 

Ladda ner QuiaPEGs tilltänkta licenstagare NZI har meddelat tredjepartsvärdering av QuiaPEGs IP (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande