QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-06-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget fått kännedom om att ett konsortium huvudsakligen bestående av några av Bolagets styrelseledamöter, Bolagets VD samt Chief Medical Officer (CMO), har förvärvat återstående aktier av en tidigare större extern aktieägare i Bolaget.


Omfattningen av förvärven för de ovan omnämnda personerna är följande:

  • Marcus Bosson, styrelseledamot och VD, har förvärvat 500 568 aktier.
  • Steen Krøyer, styrelseordförande, har förvärvat 100 000 aktier.
  • Stig Løkke Pedersen, styrelseledamot, har förvärvat 200 000 aktier.
  • Mats Nilsson, styrelseledamot, har förvärvat 200 000 aktier.
  • Lars Linzander, styrelseledamot, har förvärvat 100 000 aktier.
  • Vidar Wendel-Hansen, Chief Medical Officer, har förvärvat 150 000 aktier.

Förvärven har genomförts utanför marknadsplatsen (en så kallad block sale).

”- Det känns mycket tillfredsställande att vi nu har förvärvat det resterande aktieinnehavet av en tidigare extern storägare och att vi nu kan vända blad och gå vidare. Sammansättningen av konsortiet bekräftar tilltron till bolaget och dess potential, kommenterar Marcus Bosson, VD.”

Ladda ner QuiaPEGs styrelseledamöter, VD och CMO köper ut tidigare storägare (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande