QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-06-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Hjördis Berg har tillträtt befattningen som ny CFO på Bolaget.


Hjördis Berg har över 30 års erfarenhet som ekonom, bland annat som CFO på Tagehus Holding AB, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB och Förenade Kommunföretag AB. Hjördis har stor erfarenhet av rapportering på koncern- och bolagsnivå, transaktioner samt erfarenhet av styrelsearbete. Vidare har Hjördis en bakgrund som auktoriserad revisor. Hjördis kommer parallellt med uppdraget som CFO på Bolaget fortsätta att vara CFO på Fondamentor AB.

”- Hjördis har en mycket gedigen bakgrund och lång erfarenhet såsom CFO. Vi välkomnar Hjördis varmt till QuiaPEG och tackar Erik Magnusson för sin tid i bolaget,” säger Marcus Bosson, Bolagets verkställande direktör.

Ladda ner QuiaPEG utser Hjördis Berg till ny CFO (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande