QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-11-26

Inför den stundande nyttjandeperioden av QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget idag meddela att garantiåtaganden om totalt cirka 7 MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet, har erhållits från ett antal investerare.


Investerarna Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB (publ), CapMate AB och Niclas Löwgren har och tecknat avtal om garantiåtagande om totalt 7 010 843 SEK motsvarande 80 procent av emissionen. Garantiåtagandena utgör en s.k. bottengaranti som innebär att om teckningsoptionerna av serie TO5 inte nyttjas fullt ut kommer garantikonsortiet att teckna aktier motsvarande det antal teckningsoptioner som ej nyttjas upp till 80 procent. Eventuell tilldelning av aktier för garantikonsortiet sker genom en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, till samma villkor som de aktuella teckningsoptionerna.

Garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår med kontanta medel motsvarande 10 procent av garanterat belopp, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet om garantiersättningen kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget.


Ladda ner QuiaPEG upphandlar garantiåtaganden motsvarande 80 procent för teckningsoptioner av serie TO5 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande