QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-06-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att omvandlingen av nyligen emitterade betalade tecknade aktier (BTA) pågår. Avstämningsdag är den 2 juli 2024, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 4 juli 2024.


Sammanlagt 1 415 484 421 BTA har emitterats som ett led i det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023. Processen med omvandling av BTA till aktier har inletts. Avstämningsdag är den 2 juli 2024, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 4 juli 2024.

Ladda ner QuiaPEG uppdaterar kring omvandling av BTA till aktier (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande