QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-11-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), meddelar idag att en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, har ingåtts med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för bolaget att förvärva en licens av QuiaPEG för den kinesiska marknaden.


Parterna har fört diskussioner om ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030 och på sikt även andra läkemedelsprojekt. Avsikten med samarbetet är att det kinesiska läkemedelsbolaget, som idag är fokuserat på biosimilarer (syntetiskt framställda peptider, däribland teduglutid) för både den kinesiska och internationella marknaden, ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för kommande toxikologiska och kliniska studier.
 
Enligt avsiktsförklaringen kommer det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.
 
Det kinesiska läkemedelsbolaget har identifierats med hjälp av QuiaPEGs konsult i Shanghai och är ett av de större läkemedelsbolagen i Kina med en väletablerad marknadsposition och en stark delägare.
 
”- Vi är nöjda med att ingå denna avsiktsförklaring med ett väletablerat kinesiskt läkemedelsbolag med goda tillverkningsmöjligheter och som dessutom har en stark delägare. Vi fortsätter nu arbetet med att slutföra diskussionerna om de finala villkoren. Parallellt pågår utlicensieringsarbetet för QPG-1030 avseende EU och USA”, säger QuiaPEGs VD, Marcus Bosson.Ladda ner QuiaPEG tecknar Letter of Intent med kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet att förvärva en licens för den kinesiska marknaden (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande