QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-08-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom konvertering av konvertibler är genomförd hos Bolagsverket.

Som tidigare har annonserats per den 13 juli 2020 har QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG") erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av konvertibler av serien 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Konverteringen har denna dag registrerats hos Bolagsverket vilket innebär att QuiaPEG:s aktiekapital ökats från 48 292 734,60 kronor till 49 786 506,90 kronor genom emission av 1 659 747 aktier. Aktierna har emitterats till en teckningskurs om 2,41 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com   

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.


Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande