QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-07-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), presenterar idag positiva resultat från en preklinisk s.k. Proof-of-Concept studie av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien visar att behandlingseffekten av QPG-1030 var signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.


”- Det är mycket uppmuntrande att vi i ytterligare ett läkemedelsprojekt kan bekräfta potentialen i plattformen Uni-Qleaver® med signifikanta effektdata på tarmtillväxt efter behandling med QPG-1030. Dessutom erhåller vi likvärdig effekt jämfört med apraglutid, en helt ny GLP-2-analog som är avsedd för veckovis dosering, vilket är något av ett best case scenario. Resultaten kommer ge oss en extra skjuts i pågående och kommande licensdiskussioner”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.
 
Den prekliniska studien, som genomfördes vid Gubra A/S i Danmark, utvärderade behandlingseffekten i råttor av QPG-1030 (peg-teduglutid) jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid samt apraglutid, en GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS. Resultaten visade på en dosberoende och signifikant ökning av tarmtillväxten efter behandling med QPG-1030 jämfört med teduglutid. Behandlingseffekten var likvärdig med apraglutid.
 
Resultaten ligger helt i linje med den tidigare farmakokinetiska studien som visade att QPG-1030 gav en signifikant ökad exponering och förlängd eliminationshalveringstid jämfört med teduglutid. Detta innebär att bolaget har goda möjligheter att kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS.
 
QuiaPEG går nu vidare i utvecklingen av QPG-1030. Efter farmakokinetiska studier med upprepad dosering kommer toxikologi- och säkerhetsstudier att behöva genomföras innan det kliniska programmet kan starta.

”- Vi är nu definitivt med i matchen om att kunna bli en viktig spelare med ett långtidsverkande läkemedel för behandling av korttarmssyndrom, en indikation som beräknas vara värd ca USD 2 miljarder år 2030”, avslutar Marcus Bosson.
 

Ladda ner QuiaPEG: Proof-of-Concept uppnås med särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande