QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-04-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under 2022. 2 102 960 teckningsoptioner av serie TO7 har nyttjats och QuiaPEG tillförs cirka 42 TSEK.


QuiaPEGs aktiekapital kommer att öka med 42 059,20 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 102 960. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår QuiaPEGs aktiekapital till 27 584 531,52 SEK fördelat på 1 379 226 576 aktier. Siffrorna beaktar utfallet i företrädesemission som offentliggjordes den 31 mars 2023 samt kvittningsemissionen och den riktade emissionen som offentliggjordes den 5 april 2023, vilka ännu inte är slutligt registrerade hos Bolagsverket.

Ladda ner QuiaPEG offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande