QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-06-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att aktieteckningen med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 som avslutades den 25 april 2023 är registrerad hos Bolagsverket. Bolaget meddelar även att företrädesemissionen av units, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 6 mars 2023, nu är fullständigt registrerad hos Bolagsverket.


Aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner av serie TO7
Tecknade aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer att distribueras till respektive tecknares VP-konto eller depå.

Antal aktier och aktiekapital
Slutregistreringen av företrädesemissionen av units och registreringen av aktieteckningen med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 innebär att Bolagets aktiekapital uppgår till 27 584 531,42 SEK och antalet aktier uppgår till 1 379 226 571.

Ladda ner QuiaPEG meddelar slutlig registrering av företrädesemission samt aktieteckning avseende TO7 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande